ADALET AKADEMİSİ DANIŞMA KURULU BEŞİNCİ KEZ TOPLANDI

25 Aralık 2020
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz başkanlığında 2020’nin son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının gündemi, 2020 yılının genel ve ilerleyen süreçteki faaliyetlerine dair değerlendirmeler ile 2802 sayılı Kanunun 9/A maddesinin 6. ve 7. Fıkraları uyarınca Mülakat Kuruluna üye seçimi oldu.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Akademi Danışma Kurulu toplantısında Akademinin faaliyetleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Danışma Kurulu toplantısında 4 üye online 10 üye ise hazır bulundu. Danışma Kurulu üyeleri Akademinin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili görüşlerini bildirdi.

 ‘Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim’ sloganı ile Türkiye Adalet Akademisinin yeniden açılarak hızla devam eden eğitimlerinin bir dönem COVİD-19 virüsü nedeniyle uzaktan yürütüldüğünü ancak iki dönemdir yüz yüze eğitimlerin başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, “Türkiye Adalet Akademisinin 1 yıl gibi kısa bir sürede çok önemli başarılara imza attığını izliyoruz.  Akademi tüm dünyanın içinde bulunduğu ülkemizi de yakından ilgilendiren salgın ortamında görevini başarıyla yerine getirecek hâkim ve savcıların yetiştirilmesi sürecini örnek alınacak bir başarıyla yürüttü.

DANIŞMA KURULU 2020 YILININ SON TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, “Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilat Usulleri ile Çalışma Esaslarına dair yönetmelik gereğince Akademi Danışma Kurulu’nun bu yıl içerisindeki son toplantısını gerçekleştiriyoruz. Adalet Akademisinin son bir yıllık süreç içerisinde büyük başarılar kazandığını hep birlikte izliyoruz. Etkin eğitim vizyonu çerçevesinde hazırlanan eğitim modüllerinin COVİD-19 süreci içerisinde de başarıyla uygulanmış olmasından dolayı da tebrik ediyorum. Türkiye Adalet Akademisi Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesinden itibaren aldığı önlemler ile hâkim ve savcı adaylarının eğitimlerini aksatmadan yerine getirdi. Bu bir yıllık süreç içerisinde görüyoruz ki Akademi bünyesinde, canlı dersler, eğitim videoları, yüz yüze eğitim ile eğitimin hiçbir ayağı aksatılmadan yürütüldü.” dedi.

MÜLAKAT KURULUNA ÜYE SEÇİMİ YAPILDI

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu 2020 yılının son toplantısında, 2802 sayılı Kanunun 9/A maddesinin 6. ve 7. Fıkraları gereğince Mülakat Kuruluna üye seçimini gerçekleştirdi.

Danışma Kurulunda öncelikle üye seçimi için adaylar belirlenerek, oy aşamasına geçildi. Mülakat kuruluna, Adli Yargı Hâkim ve Savcı adaylığı, İdari Yargı Hâkim adaylığı ve Avukatlıktan Hâkim-Savcılığa geçiş için bir asil bir yedek üye olmak üzere ikişer üye oy birliği ile seçildi.

Danışma Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, kurul üyelerine teşekkür ederek, mülakat kuruluna seçilen yeni üyelere başarılar diledi.