9 ÜLKENİN HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İNSAN HAKLARI HUKUKU ALANINDA YARIŞTI

26 Mayıs 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA iş birliği ile 23-26 Mayıs 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen "İnsan Hakları Hukukunda Güncel Meseleler Üzerine Uluslararası Eğitim Programı"nda 9 ülkenin hâkim ve savcı adayları 'İnsan Hakları Hukuku' alanında yarıştı.

 

Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA iş birliği ile düzenlenen "İnsan Hakları Hukukunda Temel Meseleler Üzerine Uluslararası Eğitim Programı"nda; İnsan Hakları Hukukunda Temel Kavramlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Özgü Seçilmiş Meseleler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Seçilen Bir Konu Üzerine Sunum Yarışması ile program tamamlandı.

 

9 ÜLKE HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI YARIŞTI

Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA iş birliği ile düzenlenen program kapsamında yapılan yarışmaya Türkiye Adalet Akademisi, Bosna-Hersek Federasyonu Yargı ve Savcılık Eğitimi İçin Kamu Kurumu Merkezi, Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Hâkim ve Savcılık Eğitimi, Bulgaristan Ulusal Adalet Enstitüsü, Kosova Adalet Akademisi, Kuzey Makedonya Hâkimler ve Savcılar Akademisi, Sırbistan Cumhuriyeti Yargı Akademisi, Romanya Ulusal Hâkimler Enstitüsü, Arnavutluk Adalet Akademisi ve Karadağ Adalet Akademisi adına yarışan hâkim ve savcı adayları katıldı.

 

KUZEY MAKEDONYA HÂKİMLER VE SAVCILAR AKADEMİSİ BİRİNCİ OLDU

Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA iş birliği ile düzenlenen yarışmaya Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'dan katılım sağlayan ülkelerin hâkim ve savcı adayları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları konularında 30’ar dakikalık İngilizce sunum gerçekleştirerek bilgilerini yarıştırdı.

Yarışmada; Kuzey Makedonya Hâkimler ve Savcılar Akademisi birinci, Türkiye Adalet Akademisi ikinci, Romanya Ulusal Hâkimler Enstitüsü de üçüncü oldu.