6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 10.YILINDA TİCARET HUKUKUNUN GÜNCEL MESELELERİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

12 Mayıs 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İş Birliğinde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 10.Yılında Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu Ankara’da düzenlendi.

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 10.Yılında Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu,  TBMM 25.Dönem Başkanı Cemil Çiçek’in katılımı ve Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üzülmez’in açılış konuşmaları ile başladı.

ÜZÜLMEZ: ÜLKEMİZ HUKUK ALANINDA ÖNEMLİ REFORMLARA İMZA ATMIŞTIR

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üzülmez, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 10.Yılında Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumunu açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumda tartışma konusu olan alanlara teorisyenler ile birlikte ele alınmasının sağlaması olduğunu vurguladı. Dekan Prof. Dr. Üzülmez; “Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ve Türkiye Adalet Akademisi iş birliği ile düzenlenen 10.Yılında Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu her birimizi yakından ilgilendiren konulara barındırıyor içinde.  Ülkemiz 2000’li yılların başından itibaren benimsediği yeni siyasetin gereği olarak hukuk alanında reform süreci başlatmıştır. Bu süreçte ihtiyaç hasıl oldukça Anayasada değişiklikler yapılmış, hatta hükümet sistemini de değiştirmiştir. Yine bu süreçte doğrudan sosyal hayatı ilgilendiren hukuk alanında da reformlar devam etmiştir.

2001 yılında mevcut Medeni Kanun değiştirilmesi ile başlayan süreç, 2005 yılında Türk Ceza Kanununda mevzuatımızda yeni anlayış ile belirlenmesi ile 2012 yılında da Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun değiştirilmesiyle devam etmiştir. Bu kapsamda 13 Ocak 2011 tarihinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunu öngören ikinci düzenlemeler yapılmış ardından Sermaye Piyasası Kanunu eklenmiştir.

Bu sempozyumun amacı tartışma konusu olan alanların teorisyenler ve kurgulayıcılar tarafından gündem yapılarak ele alınmasını sağlamaktır. 6102 sayılı yeni Ticaret Kanunu 6162 sayılı eski Ticaret Kanununun Şirketler Hukukuna ilişkin düzenlemelerini büyük ölçüde değiştirmiş ve birçok alanda yenilikler öngörmüştür. Bu sempozyumun 7 oturumunu şirketler hukuku, 1’i icra işleri hukuku diğeri de sigorta hukukunu ilgilendirmektedir. Oturumların her birinden hem Akademisyenlerin hem de yargı mensuplarının sunumlarının yer alması, konuların farklı açılardan ele alınmasını sağlayacaktır. Tüm katılımcılarımıza şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

ÖZDEMİR: TİCARET HUKUKUNUN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 10.Yılında Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumunu açılışında, Süratle değişen ve yenilenen günümüz dünyasında, ticaret hukukunun önemine vurgu yaptı. Başkan Özdemir; “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 10. Yılında Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz.  Türkiye Cumhuriyeti, köklü devlet ve adalet gelenekleri üzerinde yükselmiştir. Bizim hukuk kültürümüzde büyük önem atfedilen "Adalet mülkün temelidir" sözü Cumhuriyetin ilk anayasasından bugüne kadar vurgulanan yargı bağımsızlığı çerçevesinde tezahür etmiştir. Ülkemizde Hukuk ve Demokrasinin geliştirilmesi hedefine ulaşması için en önemli adımlardan biri; hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlükleri esas alan bir adalet sisteminin tesisidir. Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı bu amaçla kabul edilmiştir. Bu anlayışı temel alan etkin ve verimli bir adalet sistemi de; ancak hâkim, Cumhuriyet savcısı ve yargı personelinin yetkin ve donanımlı olması ile mümkün olabilir.

1957 yılında yürürlüğe giren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ticari alanda gerçekleşen değişimlere ayak uyduramaz hale gelmiş, dünyadaki gelişmelere ve modern ticari hayatın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinde kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile AB müktesebatına uyum sağlanması amaçlanmış, çağdaş işletmecilik, sağlıklı denetim ve küresel rekabet konularında önemli yararlar sağlanmıştır. Süratle değişen ve yenilenen günümüz dünyasında, ticaret hukukunun önemi de her geçen gün artmaktadır.

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğünün 10. Yılı münasebetiyle, Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde düzenlediğimiz bu Sempozyumun amacı da güncel ticaret hukuku meselelerinin değerlendirilmesi, tartışılması, deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşılmasıdır. Türkiye’nin dört bir yanından seçkin ticaret hukukçularının, akademisyenlerin ve uygulayıcıların bir araya geldiği bu toplantının, tartışmalı meselelere ışık tutacağına, hukukun gelişimine katkı sağlayacağına dair inancımız tamdır. Ticaret hukukunun bütün yönleriyle ele alınacağı Sempozyum 2 gün sürecek olup 9 oturumdan oluşmaktadır. 1. Oturumda Genel Değerlendirme yapılacak, akabinde sırasıyla, Genel Hükümler, Ticari İşletme, Anonim Şirketler, Limitet Şirketler ve Sigorta Hukukuna ilişkin konular ele alınacaktır. Bu Sempozyumun etkin ve verimli geçmesini temenni ediyorum. “ ifadelerine yer verdi.

 

TEKİN: TOPLUMSAL YAPI ve İHTİYAÇLARA ÖNEM VERİLMELİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 10.Yılında Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumunda, hukuk normlarının toplumsal ihtiyaçlara göre hazırlanması gerekliliğine dikkat çekti.  Rektör Prof. Dr. Tekin; “Hukuk kurallarının hukuk normlarının toplum nezdinden kabul edilebilir olmasının ana unsurlarından bir tanesi hazırlanan hukuk normlarının ilgili toplumun geleneği, kültürü, toplumsal yapısı ile uyumlu bir şekilde hazırlanmış olmasıdır. Böyle olmadığı takdirde hukuk normları dolayısıyla da hukuk ve yargı sistemi zarar görür ve güvenilirliğini kaybeder. 1876 Kanuni Esasi ile başlayan parlamenter sistem tartışmaları 2017 yılına kadar yani yaklaşık 150 yıl boyunca her anayasa değişikliği sürecinde tartışma konusu olmuştur. Dikkat çekmek istediğim konu şu, bu metinler hazırlanırken, mutlaka konu ile ilgili Akademisyenlerin, entelektüellerin toplumun temel dinamikleri, ihtiyaçları ve yapısına ilişkin derinlemesine ayrıntılı, incelemelerine ihtiyaç duymaktayız. Sonrasında da özellikle 19. yüzyıl başından itibaren hukuk eliyle hazırlamaya çalışılan modernleşme sürecinde önemli bir eksiği de budur.

 Üniversiteler ile iş birliğinin sürecinin birçok faydasından bir kaçını ifade etmek istiyorum. Bir tanesi kamu otoritesi açısından kendileriyle hiyerarşik bir yapısı olmayan bir kurumun dışarıdan objektif bir gözle yaptıkları değişiklikler düzenlemelerle ilgili görüşünü almış olacaklar ve bu durum oldukça faydalı olacaktır. Üniversite tarafına döndüğümüzde ise akademisyen arkadaşların bu konularda çalışmaya çok istekli olduklarını da belirtmek isterim. Akademisyen arkadaşlarımızın da motivasyonlarını ciddi şekilde etkileyecektir böyle bir iş birliği sürecinin yaşanması. Ve diğer konu da yurt dışında nitelikli yayınlarda nitelikli yazıların olmaması üzerine bir eleştiri var. Hepimiz biliyoruz ki yurt dışındaki bu yayınların ana kaynağı nicel veridir. Sağlıklı nicel verilere akademisyenler yeterince beslenmediği zaman bu yayınlara da ulaşamayacaktır. Bunu ortadan kaldırdığımız takdirde akademisyen arkadaşlarımızın da ciddi şekilde başarı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye’nin uluslararası akademik camialarda imajı da bu çalışmalarla düzenlenmiş olacaktır. Her iki tarafında kazançlı çıkacağı bir çalışma olmasını temenni ediyorum.  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak tüm bakanlıklarla tüm kuruluşlarla çalışmaya hazır, donanımlı yetkin bir kadromuzun olduğunu gördük. Başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere bütün bakanlıklarla ortak çalışma konusunda üniversitemiz bünyesindeki öğretim görevlilerimiz adına da bir her türlü desteği vereceğimizi belirtmek isterim. Bu tür çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürümesini temenni ediyorum.

BİRKAN: TİCARET KANUNU SADRA ŞİFA OLMALIDIR

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 10.Yılında Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumunun önemine değindi. Bakan Yardımcısı Birkan; “Adalet Bakanlığı olarak hemen hemen her hafta bir sempozyum düzenliyoruz. Bütün bu sempozyumların sonunda çıkan sonuçlar, sunulan tebliğler ve yapılan konuşmalar Adalet Bakanlığı olarak ve diğer bakanlıklar olarak ve siyaset kurumu olarak bütün bunlar değerli bulunuyor. Hepinizin bildiği gibi ticaret kanunumuz temel bir kanundur ve 10 yıl önce kapsamlı bir değişiklikle yeniden yürürlüğe girdi. Tam şuanda 10.yılı.

Son 15 yıldır dünyanın yaşamış olduğu değişimler, bilimsel çalışmalardaki çalışmalar, iletişimdeki aşamalar, ticaretteki aşamalar gerçekten baş döndürücü bir şekilde ilerliyor. Yani neredeyse bugün çıkarılan bir düzenleme yarın demode hale geliyor. Ve yıllardır istikrarlı bir şekilde uygulanan uygulamalar tartışılmaya başlandı. Muazzam bir değişim söz konusu. Dolayısıyla Ticaret Kanununun 10. Yılında böyle bir değerlendirmenin siz değerli katılımcılar ile yapılması hepimiz için önemli. Çünkü sizin buradaki çalışmalarınız Adalet Bakanlığı olsun, mahkemelerimizin uygulayacağı hukuk olsun her şeyi etkiliyor, ticareti etkiliyor, sanayiyi etkiliyor, yurtdışından bu ülkeye gelecek olan sermayeyi etkiliyor. Dolayısıyla da ülkemiz insanının yaşam standartlarından gelirinden tutun da dünya ticaretine sunacağı katkı ile bütün dünyayı etkiliyor. O yüzden sizin bulacağınız çözümler çok önemli. Ve bu Ticaret Kanunu var olan düzenlemeleri ve yapılacak olan değişiklikleri ileriye dönük olarak milletimize, insanımıza, ticaret erbabımıza sadra şifa olması lazım. Bu sempozyumlarla bu kanuni düzenlemelere bundan sonra yapacağımız düzenlemelerle milletimizin ticaret erbabının temel ihtiyaçlarını uluslararası ticaretin gözeterek dünyadaki bu baş döndürücü değişimleri de gözeterek, mutlaka çözüm bulmamız gerekiyor. Bu sempozyumu düzenleyen Akademi Başkanımıza ve Hacı Bayram Veli Üniversitemizin Rektörü ve Dekanına, hocalarına ve yine bu toplantıya katılan siz değerli katılımcılara teşekkürlerimi şükranlarımı sunmak istiyorum.” İfadelerine yer verdi.

Programın açılış konuşmaları ardından TBMM 25. Dönem Başkanı Cemil Çiçek tarafından Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıza Ayhan’a Armağan Takdimi yapıldı.

Toplam dokuz oturumdan oluşan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 10.Yılında Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu 12-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.