25. DÖNEM HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE 15.DÖNEM İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLARI HAZIRLIK EĞİTİMİ BAŞLADI

05 Nisan 2021
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi 25. Dönem Hâkim ve Savcı Adayları ile 15. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayları Hazırlık Eğitim Programı 519 adayın katılımı ile başladı. Programın açılışına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, burada yaptığı konuşmada yeni dönemin hâkim ve savcı adayları için hayırlı olması temennisinde bulundu.

HAZIRLIK EĞİTİMİ ÜÇ AY SÜRECEK

Yapılan açılış töreninde konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Akademideki eğitimlerin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca alınan güvenlik tedbirleri kapsamında sürdürüleceğini ifade etti.  Başkan Özdemir; “25. Dönem Adli Yargı Hâkim-Savcı adayları ile 15. Dönem İdari Yargı Hâkim adayları bugün itibariyle üç ay sürecek eğitimlerine başlayacak. 2 Mayıs 2019 tarihinde 34 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden revize edilerek kurulan “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” sloganı ile faaliyetlerini sürdüren Adalet Akademisinin temel hedefi Anayasanın 138. maddesinde yer bulan tarafsız, bağımsız, hür vicdanlarıyla Anayasa’ya ve Kanunlara uygun karar veren hâkim ve savcılar yetiştirmektir.

UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİNİ PANDEMİDE ANLADIK

Adalet Akademisi olarak yenilenme döneminde yönetmeliklerimizi çıkararak, 6 farklı yönetmeliğimizi yürürlüğe koyduk. Bu yönetmeliklerden bir tanesi de Adalet Akademisinin yeni vizyonunu ortaya koyan Teşkilat ve Çalışma Esaslarına dair yönetmeliktir. Bu yönetmelikle İnsan Hakları Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Ölçme Değerlendirme Merkezi ve Kişisel Gelişim Merkezi gibi merkezlerin yanı sıra diğer çalışmalarımıza ilişkin idari yapıyı ortaya koyduk. Özellikle Uzaktan Eğitim Merkezi ile ilgili çalışmaların ne kadar önemli olduğunu, pandemi döneminde bir kez daha anlamış olduk. Uzaktan Eğitim Merkezimiz sayesinde Mart ayından Haziran ayına kadar eğitimlerimizi uzaktan sürdürdük. Ancak eğitimin ehemmiyeti gereği Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda yüz yüze eğitim yapma kararı alarak, Haziran ayından bugüne kadar 1400 hâkim ve savcı adayının eğitimlerini tamamladık. Bu adaylarımızdan 400’ü 12 Mart tarihli kura töreni ile mesleğe başladılar. Şuan ise 1000 hâkim ve savcı adayımızın temel sınavları Türkiye Adalet Akademisi tarafından yerine getirildi ve sınav komisyonu yazılı sınavlarını değerlendirme aşamasında.

İNTERAKTİF EĞİTİMİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYORUZ

Adalet Akademisi’nin kurumsal yapısını yenilerken diğer yandan da eğitim sisteminin kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi için yeni hedefler belirledik. Bu kapsamda interaktif ve uygulamaya dayalı eğitim modellerine geçme noktasında müfredat çalışması yaptık. Daha öncesinde belli konulara yönelik ceza usul ve hukuk olarak konulara dağılmış eğitimi ‘Savcılık Uygulamaları, Hukuk Hâkimliği Uygulamaları, Ceza Hâkimliği ve Sulh Ceza Hâkimliği Uygulamaları gibi uygulama temelli bir bakış açısı ile düzenledik.  Özellikle bu temel eğitim müfredatına ilişkin modül çalışmalarımızı tamamladık. Kurmuş olduğumuz eğitim platformu ve sınıflardaki akıllı tahtalar vasıtasıyla interaktif bir eğitim süreci gerçekleştirmekteyiz.

Adalet Akademisi olarak adaylara yönelik bu eğitimleri sürdürürken, Meslek İçi Eğitimlerde de kurmuş olduğumuz bu eğitim platformlarında interaktif ve uzaktan online eğitimler vermeye devam ediyoruz. UZEM aracılığıyla 2020 yılında 44 konuda 1904 hâkim ve savcıya, 2021 yılında ise 27 konuda 1059 hâkim ve savcıya meslek içi eğitim verdik. Yine eğitim platformunun içerisinde yer alan 50 farklı konuda yer alan video dersler 12 bin 500 kez görüntülenmiş ve sonrasında 7800 hâkim ve savcı tarafından izlenmiştir. Yine bu platformda yer alan Adalet Akademisi meslek içi eğitimlerinde kullandığı eğitim materyalleri 42 farklı konuda 18 bin 43 kez görüntülenerek ve 11.895 hâkim ve savcı erişim sağlamıştır. Adalet Akademisi olarak Yurtdışı eğitim faaliyetlerimizi de yine bu platform üzerinden sürdürmekteyiz. Önümüzdeki 7-8 Nisan tarihlerinde 11 Afrika ülkesine yönelik ‘ Terörizmle Mücadele’ konulu yurtdışı eğitim programı düzenleyeceğiz. Bu kolokyumlar TİKA ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla düzenlenmekte. Yine geçen hafta Adalet Akademisini 36 Ukraynalı Hâkim ve Savcı ziyaret ederek, Türk Yargısı ile ilgili bilgi aldı.

AMACIMIZ NİTELİKLİ HÂKİM SAVCILAR YETİŞTİRMEK

25. Dönem Hâkim ve Savcı Adayları Adli Yargıda 519 adayımız 24 sınıfta 252 saat süren 97 eğitimci tarafından sürdürülecek bir eğitim programı ile eğitimlerine başlayacak. Ayrıca 15. Dönem İdari Yargı’da ise 58 adayımız 2 sınıfta 258 saat süren 37 eğitici tarafından eğitimlerini alacaklar. 5 Nisan-5 Temmuz tarihleri arasında üç aylık bir eğitim sürecine başlamış bulunuyoruz. Hepiniz zor yollardan geçerek bu günlere geldiniz.  Burada alacağınız eğitimlerinizin neticesinde sizleri adil hâkim savcılar olarak mesleğe hazırlamak istiyoruz. Bu eğitim sürecinin sonunda adil hakim savcılar olarak yetişmeniz. Eğitim döneminin hepinize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

BAKAN GÜL, ADALETİN YEGANE TECELLİGAHI YARGI MENSUPLARIMIZIN TEMİZ VİCDANIDIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Türkiye Adalet Akademisi’nde 25. Dönem Adli Yargı ve 15. Dönem İdari Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreninde, hukukun üstünlüğünün tüm toplumun ortak menfaati ve ortak değeri olduğunu vurguladı. Bakan Gül: “Ülkemizi geriye götürmek isteyen gerici zihniyetin, vesayetçi zihniyetin asla ama asla Türkiye'de muvaffak olması mümkün değildir” dedi.

Bakan Gül burada yaptığı konuşmada mecellede hâkimin hangi sıfatlarla tanımlandığını anlatarak hâkimlerin bilgi, feraset sahibi, dosdoğru, güvenilir, saygın ve zorluklar karşısında yılmayan, metin bir karaktere sahip bireyler olduğunu vurguladı. Bakan Gül hâkim savcı eğitimlerinde yapılan değişiklikleri de anımsatarak,  hâkim ve savcı adaylığı döneminde adliye stajlarının staj eğitim merkezi olarak belirlenen adliyelerde yapılmasını sağlayacaklarını belirtti. Bakan Gül meslek öncesi eğitimin yanında hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimine de büyük önem verdiklerini vurguladı. Yeniden yapılandırılan Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde uygulama adliyesi ve savcılık uygulamaları atölyesinin ihdas edildiğini anlatan Bakan Gül, ‘Meslekte 3 yılını doldurmayan hâkim ve savcıların Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu yargı çevrelerinde eğitim almaları sağlandı.” dedi.

2021 YILI İÇERİSİNDE 6 BİN 800 HÂKİM VE SAVCIYA MESLEK İÇİ EĞİTİM VERİLECEK

Bakan Gül mahkeme ve savcılık kararlarının Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında belirlenen standartları da karşılayacak şekilde yeterli, ikna edici ve anlaşılabilir olmasını sağlamak üzere meslek öncesi ve meslek içi eğitim faaliyetleri düzenleyeceklerini ifade etti. Bakan Gül, “2021 yılına ilişkin 6 bin 800 hâkim ve savcımıza meslek içi eğitim verilmesine dair planlamamızı yaptık. Günümüzde hukukun vazgeçilmez kaynakları arasında ‘yorum’ var. Ancak bu yorum faaliyetleriyle kurulan içtihat kapıları juristokrasiye değil, adalete, hukukun üstünlüğüne, hukuk güvenliğine, hukuk devletine açılmalıdır. Nihai karar gerekçelerinin berrak bir dille sağlam bir mantık örgüsü ve ikna edici argümanlarla kaleme alınmasının büyük önem taşıyor.  “Adaletin yegane tecelligahı yargı mensuplarımızın temiz vicdanıdır. Yargı mensupları kararlarıyla bunu hayata geçirir. Madem ki kararlar yargının en temel aracıdır, o zaman bu ifade aracını en doğru ve yeterli biçimde kullanmak sizlerin en önemli vazifesidir. Yargının en temel fonksiyonu, ihtilafların çözümündeki hakemliğidir. Yargı, hakemlik vasfını koruduğu ölçüde sosyal barışı sağlar. Yargı kararları tartışmaları bitirir, bitirmelidir. Yeni tartışmaları alevlendirmemelidir. Gerekçe vicdani kanaati peşin hükümden ayıran, kararların denetimini sağlayan en önemli unsurdur. Hâkim ve savcıların temel görevi adaleti tesis etmek. Hâkim adaylarından sosyal medya kullanımı ve sosyal ilişkilerinde dikkatli davranmalarını talep ediyoruz. Adaletin sağlanacağı, tecelli edeceği yer mahkemelerdir. Mahkemeler de bağımsız bir şekilde kararını vermektedir. Yargı bir kesimin, bir grubun yargısı değildir. Yargı ne iktidarın ne muhalefetin yargısıdır. Yargı sadece ve sadece Türk milletinin yargısıdır. Kimse anayasadan ve kanunlardan almadığı yetkiyi kullanamaz. Kimsenin mahkemeleri, hâkim ve savcılarımızı etkilemeye, tesir altına almaya da hakkı yoktur. Bu kanunlarımızda suçtur. Adaletin tecelli edeceği yer bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir.”

AKLINIZI HİÇ KİMSEYE KİRAYA VERMEYİN

15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Bakan Gül hâkim adaylarına şöyle seslendi: “Yargının yegane ideolojisi adalettir. Ne olur aklınızı hiç kimseye kiraya vermeyin. Anayasadan, kanunlardan başka hiçbir yerden emir almayın. Hâkim, savcının cübbesi iliklenemez. Hâkim, savcı cübbesini hiç kimsenin önünde düğmelemeyin. Meslek hayatınız boyunca anayasa, hukuk ve adaletin dışında hiç kimsenin önünde eğilmeyin. Bu ülkede vesayetçiler, brifingciler önünde cübbesini ilikleyen, düğmeleyenleri gördük. Hala hicap duymaktayız. Geçmişte vesayetçilere, brifingcilere ve darbecilere selam duran yargıdan bugün darbecileri yargılayan bir yargıya ulaştık. Milletin iradesini geriye götürmek isteyenlerin, milletin egemenliğini hazmedemeyenlerin şunu iyi bilmesi lazım ki demokrasimiz asla geriye gitmeyecektir. Hiç kimse demokrasimizi geriye götüremeyecektir. Vesayet nostaljisi içerisinde olanların ve milletin temsilcilerine parmak sallama hadsizliğini gösterenlerin karşısında güçlü demokratik bir siyaset bulunmaktadır.  Değerlerimize nereden ne şekilde bir saldırı gelirse gelsin, topyekun 84 milyon bu vesayetçi anlayışa karşı durmak bir vatandaş olarak hukukun, demokrasinin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğu da Türkiye'de her kesimin büyük bir hassasiyetle yerine getireceğine inanıyoruz. Biz 2023'ler derken Türkiye'de hala 90'lar, hala daha önceki vesayetçi anlayışın özlemi içerisinde olanların, tek tük de olsa, ciddi alınmayacak şekilde bile yer yer çıksa, bu anlamda bunun asla kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Biz Türkiye'yi ileriye götürelim, Türkiye'yi 2023 hedeflerine, cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'muasır medeniyetler' diye hedef gösterdiği ülkemizi daha da yukarıya taşıyalım derken, ülkemizi geriye götürmek isteyen gerici zihniyetin, vesayetçi zihniyetin asla ama asla Türkiye'de muvaffak olması mümkün değildir. Bunlar başaramayacaklar. Ülkemizi 84 milyon, demokrasimizi, hukukumuzu daha da ileriye götüreceğiz, taşıyacağız. Millet iradesini verdikten sonra bu iradenin karşısında, bundan rahatsız olanlara asla ama asla müsaade etmeyecektir. Bu karanlık zihniyetle mücadeleyi elbette sürdüreceğiz. Millet iradesini tahrip etmeye yeltenen, bu değerlere kast eden bu zihniyete, bu güruha gerekli hukuk çerçevesinde cevaplar verilecektir.”