Yargıtay İlgili Dairelerinde Yapılacak Meslek İçi Eğitimler (23 Mart-24 Nisan 2020)

14 Şubat 2020
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Meslek içi eğitim planı dâhilinde meslekte 6 yılını doldurmamış hâkim ve Cumhuriyet savcılarının,  kadro ve yetki durumları dikkate alınarak Yargıtay ilgili dairelerinde bir ay süreyle meslek içi eğitim programına alınmaları planlanmıştır. İlk grubu 23 Mart-24 Nisan 2020, ikinci grubu 12 Ekim-13 Kasım 2020 tarihlerinde bir ay süre ile meslek içi eğitime alınmaları planlanmıştır.

Buna göre adı geçen katılımcıların Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 11/02/2020 tarih ve 195 sayılı kararı ile 23 Mart-24 Nisan 2020 tarihleri arasında meslek içi eğitime alınmalarına karar verilmiştir.

Katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup; katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.​

Not: Eğitime katılmak zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları ve mazeret başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

YARGITAY İLGİLİ DAİRELER