“Yargı Paketinin Getirdiği Yenilikler: “Basit ve Seri Yargılama Usulü” Konulu Sempozyum Duyurusu

21 Kasım 2019
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

23 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan, Yargı Reform Paketi olarak bilinen ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kabul edilen değişiklik ve düzenlemeler hakkında  Yargı Paketinin Getirdiği Yenilikler: “Basit ve Seri Yargılama Usulü” konulu sempozyum için ekli listede isimleri belirtilen Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının  Ankara ili Meyra Palace Otelde   meslek içi eğitime alınmalarına Hâkimler ve Savcıları Kurulu Birinci Dairesinin 20/11/2019 tarih ve 1372 sayısı ile karar verilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Program ve Katılımcı Listesi:

Program - 23 Kasım 2019
Katılımcı Listesi

Not: Eğitime katılmak zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları, başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir. Mazeret ile ilgili sorular için (0312 204 14 29) numaralı telefondan HSK meslek içi eğitim bürosu ile irtibata geçmeniz rica olunur.