Türkiye’nin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi İnsan Ticareti Suçuna İlişkin Farkındalık Toplantısı (09-11 Ekim 2019 - İstanbul)

27 Eylül 2019
Türkiye Adalet Akademisi

09-11 Ekim 2019 tarihleri arasında ekli listede isimleri belirtilen Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının “İnsan Ticareti Suçuna İlişkin Farkındalık” konulu toplantıya katılımına Hâkimler ve Savcıları Kurulu Birinci Dairesinin 25/09/2019 tarih ve 1070 sayısı ile karar verilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Not: Eğitime katılmak zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları, başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

Bilgilendirme formu ve katılımcı listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bilgilendirme Formu

Hakim Katılımcı Listesi

C. Savcısı Katılımcı Listesi