Türkiye Adalet Akademisi Görevde Yükselme Sınav İlanı

23 Mart 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak sınava, Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışanlar, sözleşmeli statüde çalışanlar, geçici personel ve sürekli işçiler sınava giremeyeceklerdir.

Sınav başvuruları 23-30 Mart 2022 tarihleri arasında Personel Özlük Bürosuna bizzat yapılacaktır. Yazılı sınav 14 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav tarihi ise daha sonra duyurulacaktır.

Görevde yükselme sınavı ilan metnine ve gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

ADALET AKADEMİSİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI.pdf
0,4 MB