Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı Meslek İçi Uzaktan Eğitimlerin Tarih ve Saatleri İle Yeni Eklenen Uzaktan Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru

1 Eylül 2020
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 17.07.2020 tarihli yetki kararnamesi kapsamında ilk defa yetkilendirilen veya yetkileri değişen hâkimlere yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda meslek içi uzaktan eğitim programlarının düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek dijital eğitim platformu üzerinden talepte bulunulabileceği 27.07.2020 tarihli internet duyurumuzda ilan edilmişti. Söz konusu eğitimlere ilişkin eğitim tarih ve saatleri ile ilk defa yetkilendirilen veya yetkileri değişen hâkimlere yönelik “Kadastro Mahkemesi Uygulamaları”, duruşma savcılarına yönelik “Cumhuriyet Savcısının Ceza Yargılamasında Duruşma Aşamasına İlişkin Görevleri”, infaz savcılarına yönelik “7242 sayılı Kanunla Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler ve İnfaz Savcılığı Uygulamaları” konulu uzaktan eğitim programları https://uzem.taa.gov.tr adresi üzerinden yayınlanmış olup eğitimlere ilişkin başvurular ilgili eğitim programının gerçekleştirileceği tarihe kadar yapılabilecektir. Eğitim gerçekleştirileceği tarihte katılımcıların cep telefonlarına uzaktan eğitimin yapılacağı sınıfa ilişkin bağlantı linki gönderilecektir. Eğitimin sonunda katılımcılar tarafından eğitim platformu üzerinden yayımlanan eğitim değerlendirme formunun doldurulması önem arz etmektedir.