Sürekli İşçi Alımına İlişkin Kura, KPSS Sıralama Sonuçları, İşe Gönderilmede Öncelikli Olanlara Ait Liste ve Evrak Teslimine İlişkin Duyuru

17 Eylül 2019
Türkiye Adalet Akademisi

Akademimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 02/09/2019-06/09/2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına yapılan başvurular sonucunda kuraya tabi iş pozisyonları için 17/09/2019 tarihinde kura çekimi yapılmıştır.

Çekilen kura sonucu belirlenen adaylar ile kuraya tabi olmaksızın KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar (Şoför) ve ilgili Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince iş taleplerinin karşılanmasında öncelik hakkı bulunan adayların listesi ekte yayınlanmıştır. İlan edilen listede yer alan asıl adaylar ile KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar ve iş gönderilmede öncelikli olan adayların, 24/09/2019 Salı günü saat 17.30'a kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri Akademimizin İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü/Uygulama sınavının tarihi ve yerine ilişkin ayrıca sitemizde ilan yapılacaktır.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

 

 

MESLEK KOLLARI

 

 

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

 

Temizlik Görevlisi

 

 

 

-İş Talep Bilgi Formu (İnternet Sitemizden indirilecek fotoğraflı teslim edilecek)

-Başvuru esnasında bildirmiş olduğu okul diploması aslı ya da onaylı örneği

-Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir)

- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

- Bir adet vesikalık fotoğraf

 

 

Bahçivan (Peyzaj Bahçivanı)

 

 

 

 

-İş Talep Bilgi Formu (İnternet Sitemizden indirilecek fotoğraflı teslim edilecek)

-Başvuru esnasında bildirmiş olduğu okul diploması aslı ya da onaylı örneği (normal lise mezunu olması durumunda ise ustalık veya kalfalık belgesi)

-Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir)

- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

- Bir adet vesikalık fotoğraf

 

 

 

Şoför

 

 

 

 

-İş Talep Bilgi Formu (İnternet Sitemizden indirilecek fotoğraflı teslim edilecek)

-Başvuru esnasında bildirmiş olduğu okul diploması aslı ya da onaylı örneği

-Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir)

- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

- Sürücü belgesi

- Psikoteknik değerlendirme belgesi

- Bir adet vesikalık fotoğraf

 

 

 

Eki:

1-Temizlik Görevlisi Kura Sonuçları (Liste 1)

2-Temizlik Görevlisi İşe Göndermede Öncelikli Olanlara Dair Liste (Liste 2)

3-Bahçıvan (Peyzaj Bahçıvanı) Kura Sonuçları (Liste 3)

4-Şoför KPSS Puan Sıralama Sonuçları (Liste 4)

5-İş Talep Bilgi Formu