Sürekli İşçi Alımında Yedek Adayların Evrak Teslimine İlişkin Duyuru

26 Eylül 2019
Türkiye Adalet Akademisi

Sürekli İşçi Alımı Yedek Adayların Evrak Teslimine İlişkin Duyuru

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 02-06/09/2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına yapılan başvurular sonucunda kuraya tabi iş pozisyonları için 17/09/2019 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır.

Çekilen kura sonucunda belirlenen asıl adayların belgelerini 24/09/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim etmesi istenilmiş ise de; asıl adaylardan bir kısmının istenen belgeleri teslim etmemesi, bir kısmının da aranan şartları taşımaması sebebiyle yine kurayla belirlenen ve internet sitemizde ilan edilen yedek adaylardan evrak istenmesi gerekmiştir.

Asıl adaylardan belgelerini teslim etmeyenler ile aranan şartları taşımadıkları anlaşılanların yerine sözlü sınava çağırılacak adayları belirlemek amacıyla ekli listede yer alan yedek adayların aşağıda belirtilen belgeleri 02/10/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgelerini teslim edip aranan şartları taşıdığı anlaşılan asıl adaylar ve kura ile belirlenen sıra gözetilerek, belgeleri teslim edip şartları taşıyan yedek adaylardan oluşacak; sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin ( temizlik görevlisi için 144 , bahçıvan-peyzaj bahçıvanı için 8 ve şoför için 8 kişilik) nihai listeler ile sözlü ve uygulama sınavlarının yer ve zamanına ilişkin bilgiler ayrıca ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

 

MESLEK KOLLARI

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

 

Temizlik Görevlisi

 

 

-İş Talep Bilgi Formu (İnternet Sitemizden indirilecek fotoğraflı teslim edilecek)

-Başvuru esnasında bildirmiş olduğu okul diploması aslı ya da onaylı örneği

-Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir)

- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

- Bir adet vesikalık fotoğraf

 

Bahçivan (Peyzaj Bahçivanı)

 

 

 

-İş Talep Bilgi Formu (İnternet Sitemizden indirilecek fotoğraflı teslim edilecek)

-Başvuru esnasında bildirmiş olduğu okul diploması aslı ya da onaylı örneği (normal lise mezunu olunması durumunda ise ustalık veya kalfalık belgesi)

-Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir)

- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

- Bir adet vesikalık fotoğraf

1. Temizlik Personeli Yedek Aday Listesi

2. Bahçıvan Yedek Aday Listesi

3- İş talep bilgi formu.