SÖZLEŞMELİ PERSONEL (DESTEK PERSONELİ) ALIM SONUÇLARI

9 Şubat 2024
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/1575​4 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Başkanlığımızda istihdam edilecek 10 (on) adet sözleşmeli destek personeli pozisyonuna müracaat ederek şartları sağlayan adaylardan, asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar Kariyer Kapısı (cbiko.gov.tr) adresinde ilan edilmiştir.

Asıl olarak belirlenen adayların, istenilen belgeleri 23 Şubat 2024 tarihine kadar Türkiye Adalet Akademisi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı Ahlatlıbel Yerleşkesi Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde elden teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Sözleşme yapılacak adaylardan istenecek evraklar; 

1- T.C. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı (fotokopisi),
2- Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopisi, geçici mezuniyet belgesi v.b),
3- Mal bildirimi (Ek-1),
4- Bilgi formu (Ek-2),
5- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf,
6- KPSS sonuç belgesi (karekodlu),
7- Sağlık beyanı (Ek-3),
8- Etik sözleşmesi (Ek-4),
9- Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi
10- E-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (Uzun Vadeli)
11- Başvuru dilekçesi (Ek-5)
12- Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastanelerden sağlık kurulu raporu alınacaktır), (temizlik görevlisi iş koluna başvuran adaylar açısından Sağlık Kurulu Raporunda “bulaşıcı hastalığı bulunmadığı’na dair ibarenin de yer alması gerekmektedir).

Ayrıca,

Destek personeli (şoför-erkek) pozisyonuna yerleşen adaylardan istenilen belgeler;
1-Sürücü belgesi fotokopi (Her iki yüzü de görünecek şekilde)
2-Psikoteknik değerlendirme belgesi

Destek personeli (temizlik-erkek) ve Destek Personeli (temizlik-kadın) pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen belgeler;
1-Hijyen belgesi

I) Yasal bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve eksik belge ibraz edenler ile sözleşme yapılmayacaktır. Bunların yerine, belirlenen yedek adaylar sırasıyla internet sayfamızda ilan edilecektir. Postadaki gecikmelerden adaylar sorumludur.

II) İlan edilen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların sözleşmeleri yapılmayacak, sözleşme yapılmış ise feshedilecek ve ilgililer hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. 

III) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

IV) Asıl listede bulunduğu halde sözleşme yapma hakkından feragat etmek isteyen adayların, feragat dilekçesini doldurup insankaynaklari@taa.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Feragat dilekçesi örneği için tıklayınız.

DUYURULUR.

Mal Bildirim Formu (EK-1)
0 MB
Personel Bilgi Formu (EK-2)
0 MB
Sağlık Beyanı (EK-3)
0 MB
Etik Sözleşmesi (EK-4)
0,1 MB
Basvuru Dilekcesi (EK-5)
0 MB
Feragat Dilekcesi
0 MB