Bazı Meslek İçi Eğitim Programlarında Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru

31 Ağustos 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

13-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara'da yapılması planlanan "Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar"  konulu meslek içi eğitim programının 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara'da "Kira Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar" konulu meslek içi eğitim programı olarak yapılması Başkanlığımızca uygun görülmüştür. 13-14 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan "Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar" konulu meslek içi eğitim programı ise daha sonra yapılmak üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.


Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.