KPSS 2021/2 Sonuçlarına Göre Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Yerleştirilen Adayların Dikkatine

13 Ocak 2022
Türkiye Adalet Akademisi

KPSS 2021/2 sonuçlarına göre Başkanlığımıza açıktan ataması yapılacak adayların, aşağıda istenilen belgeleri en geç  28 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen yada posta yoluyla Başkanlığımızın İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ulaştırması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

A- GENEL BELGELER

1)  KPSS Açıktan Atama Formu (EK-1)

2)  ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi (internet çıktısı)

3)  KPSS sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)

4) Öğrenim belgesi (Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği “Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilecek sureti kabul edilecektir.”)

 Ortaokul veya Lise öğrenimi normal süresinden “3 yıldan fazla olanların hazırlık sınıfı okuduğuna dair onaylı öğrenim belgesi” getirmeleri gerekmektedir.

5) Erkek adaylar için askerlik Terhis/Tecil veya Muaf Belgesi

6) Adli ve Arşiv Sicil Kaydı ( e-Devlet uygulamasından alınabilir)

7) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden ya da Tıp Fakültesi Hastanelerinden)

8) Mal bildirimi (EK-2)

9) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

10) Biyometrik fotoğraf (6 adet son altı ayda çekilmiş olacak )

11) Varsa SGK hizmet/prim dökümü (barkotlu)

12) Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Kurumlarından Alacağı Hizmet Belgesi İle Atanma Talep Dilekçesi,(EK-3)

13) Dilekçe (EK-4)

Not: Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup bu duyuru tebligat niteliğindedir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesine göre; ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Başvuruda istenen belgelerle ilgili tereddüt olması halinde aşağıda belirtilen iletişim numaralarıyla görüşünüz.

İlgili adaylara önemle duyurulur.

İletişim Adresi ve Telefonu:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bilgi için irtibat telefonu  : 0 (312) –489 81 80 /Dahili 1025-1185

(EK-1).xls
0,1 MB
(EK-2).xls
0 MB
(EK-3).docx
0 MB
(EK-4).doc
0 MB