Koruma ve Güvenlik Görevlisi Nihai Başarı Listesi

16 Aralık 2019
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisine alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadroları için 25/11/2019-27/11/2019 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazananlar ve yedekler Ek’te ilan edilmiştir.

Sınavı kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri en geç 25/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı Ahlatlıbel Yerleşkesi Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya son tarih olan 25/12/2019 tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile göndermesi gerekmektedir. Atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan her ne sebeple olursa olsun süresinde evrak göndermeyenlerin yerine yedek hak sahiplerinden gerekli belgeler istenecek olup, boş kalan yerlere şartları tutanlar arasından yedek listesindeki sırasına göre alım yapılacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan istenecek evraklar;

  1. Sağlık Kurulu Raporu aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, 

aa) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve   uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

bb) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

cc) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

çç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

  1. Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

 

Ek: Nihai başarı listesi