Ham Petrol Boru Hatlarındaki Hırsızlık Olayları İle İlgili İdari Ve Adli Süreçlerde Farkındalık Çalıştayı 31 Ekim-01 Kasım 2019, Antalya

14 Ekim 2019
Türkiye Adalet Akademisi

31 Ekim-01 Kasım 2019 tarihleri arasında ekli listede isimleri belirtilen Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının “Ham Petrol Boru Hatlarındaki Hırsızlık Olayları ile İlgili İdari ve Adli Süreçlerde Farkındalık Çalıştayı” konulu toplantıya katılımına, Hâkimler ve Savcıları Kurulu Birinci Dairesi’nin 10/10/2019 tarih ve 1163 sayısı ile karar verilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Not: Bu çalıştaya katılınması zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları gerekmektedir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklı mazereti uygun görülenler dışında, çalıştaya görevlendirilenlerin programa katılması mecburidir.

Ayrıntılı Bilgi: Musa TAŞDEMİR Cep Tel: 0 545 375 19 06

Katılımcı listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Katılımcı Listesi