EĞİTİM PROGRAMININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

29 Nisan 2020
Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi tarafından 13 Nisan 2020 tarihine ertelenen Avukatlık Mesleğinden geçen 9. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı adaylarının son dönem eğitimleri ile adli yargı adaylarının hazırlık eğitimlerinin Dünya’da birçok ülkeyi etkisi altına alan Koronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle hastalıktan korunma amaçlı 4 Mayıs 2020 tarihine ertelenmesi uygun görülmüştü.
Mevcut şartları değerlendirilerek, Avukatlık mesleğinden geçen 9. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı adaylarının, söz konusu eğitimlerin 7 Eylül 2020 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir. Katılımcılarımıza önemle duyurulur.