Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları Nezdinde 14-18 Kasım 2022 Tarihleri Arasında Yapılacak Meslek İçi Eğitim Duyurusu

3 Kasım 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 02.11.2022 tarih ve 1676 sayılı kararıyla, ilgili idare mahkemesi ve vergi mahkemesi üyelerinin, kadro ve yetki durumları dikkate alınarak bağlı bulundukları 9 ayrı Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarında 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında bir hafta süre ile meslek içi eğitime alınmalarına karar verilmiştir.

Katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup; katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.​

Not: Eğitime katılmak zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları ve mazeret başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

Katılımcı Listesi-2
0,5 MB