Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları Nezdinde 13-17 Nisan 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak Meslek İçi Eğitim Duyurusu

4 Şubat 2020
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Meslekte 6 yılını doldurmamış ve daha önce eğitim almamışlara öncelik verilmek suretiyle idari hâkimlerin, kadro ve yetki durumları dikkate alınarak bağlı bulundukları 7 ayrı Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarında 13-17 Nisan ve 16-20 Kasım 2020 tarihlerinde (her bir bölge İdare mahkemesi başkanlığında iki ayrı grup halinde) beş gün süre ile meslek içi eğitime alınmaları planlanmıştır.

Buna göre adı geçen katılımcıların Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 30/01/2020 tarih ve 132 sayılı kararı ile 13-17 Nisan 2020 tarihleri arasında meslek içi eğitime alınmalarına karar verilmiştir.

Katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup; katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

 Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.​

Not: Eğitime katılmak zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları ve mazeret başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

Katılımcı Listelesi: