Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıkları Nezdinde 10-21 Ekim 2022 Tarihleri Arasında Yapılacak Meslek İçi Eğitim Duyurusu

4 Ekim 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 04.10.2022 tarih ve 1496 sayılı kararıyla, ilgili hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, kadro ve yetki durumları dikkate alınarak bağlı bulundukları 15 ayrı Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarında 10-21 Ekim 2022 tarihleri arasında iki hafta süre ile meslek içi eğitime alınmalarına karar verilmiştir.

Katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup; katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.​

Not: Eğitime katılmak zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları ve mazeret başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

Katılımcı Listeleri

Antalya BAM(7944229036)
0,4 MB
Adana BAM(7944229034)
0,4 MB
Bursa BAM(7944229037)
0,4 MB
Erzurum BAM(7944229039)
0,4 MB
İstanbul BAM(7944229041)
0,4 MB
İzmir BAM(7944229042)
0,4 MB
Kayseri BAM(7944229043)
0,4 MB
Konya BAM(7944229044)
0,4 MB
Ankara BAM(7944229035)
0,4 MB
Sakarya BAM(7944229045)
0,4 MB
Trabzon BAM(7944229047)
0,4 MB
Van BAM(7944229048)
0,4 MB
Diyarbakır BAM(7944229038)
0,4 MB
Gaziantep BAM(7944229040)
0,4 MB
Samsun BAM(7944229046)
0,4 MB