Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıkları Nezdinde 01-12 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak Meslek İçi Eğitim Duyurusu

4 Şubat 2020
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Meslekte 6 yılını doldurmamış ve daha önce eğitim almamışlara öncelik verilmek suretiyle hâkim ve Cumhuriyet savcıları, kadro ve yetki durumları dikkate alınarak bağlı bulundukları 15 ayrı Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarında 17-28 Şubat 2020, 09-20 Mart 2020, 01-12 Haziran 2020, 28 Eylül - 09 Ekim 2020, 02-13 Kasım 2020, 23 Kasım-04 Aralık 2020 tarihlerinde iki hafta süre ile meslek içi eğitime alınmaları planlanmıştır.

Buna göre adı geçen katılımcıların Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 30/01/2020 tarih ve 130 sayılı kararı ile 01-12 Haziran 2020 tarihleri arasında meslek içi eğitime alınmalarına karar verilmiştir.

Katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup; katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

 Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.​

Not: Eğitime katılmak zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları ve mazeret başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

Katılımcı Listeleri