Bölge Adliye Mahkemeleri Yerinde 18-29 Kasım 2019 Tarihleri Arasında Yapılacak Meslek İçi Eğitim Duyurusu

23 Ekim 2019
Türkiye Adalet Akademisi

18-29 Kasım 2019 tarihleri arasında ekli listede isimleri belirtilen Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının bağlı bulundukları Bölge Adliye Mahkemelerinde meslek içi eğitime alınmalarına Hâkimler ve Savcıları Kurulu Birinci Dairesinin 25/09/2019 tarih ve 1067 sayısı ile karar verilmiştir.

Katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup;

Katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

Program akışı ile ilgili bilgiyi görevlendirildiğiniz Bölge Adliye Mahkemesinden almanız gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Not: Eğitime katılmak zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları, başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

Katılımcı Listeleri

Adana Katılımcı Listesi

Ankara Katılımcı Listesi

Antalya Katılımcı Listesi

Bursa Katılımcı Listesi

Erzurum Katılımcı Listesi

Gaziantep Katılımcı Listesi

İstanbul Katılımcı Listesi

İzmir Katılımcı Listesi

Konya Katılımcı Listesi

Sakarya Katılımcı Listesi

Samsun Katılımcı Listesi