Avukatlık Mesleğinden Geçen 10. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile Önceki Dönemlerden Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayın Sözlü Sınav Tarihine İlişkin Duyuru

25 Mart 2022
Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü

Yazılı sınavlarda başarılı olan Avukatlık Mesleğinden Geçen 10. Dönem Adli Yargı hâkim ve savcı adayları ile önceki dönemlerden sözlü sınava girmeye hak kazanan adayın sözlü sınavları 30 Mart 2022 tarihinde saat 09:30’da Türkiye Adalet Akademisi yerleşkesinde yapılacaktır.