30 Ekim – 10 Kasım 2023 Tarihleri Arasında Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıkları Nezdinde Yapılacak Meslek İçi Eğitime İlişkin Duyuru

17 Ekim 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Başkanlığımızın 2023 yılı meslek içi eğitim planı kapsamında meslekte 7 yılını doldurmamış ve daha önce eğitim almamışlara öncelik verilmek suretiyle hâkim ve Cumhuriyet savcıları, kadro ve yetki durumları dikkate alınarak bağlı bulundukları 15 ayrı Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarında 30 Ekim – 10 Kasım 2023 tarihleri arasında iki hafta süre ile meslek içi eğitime alınmaları planlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Buna göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 16.10.2023 tarih ve 2106 sayılı kararı ile ekteki listede adı geçen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 30 Ekim – 10 Kasım 2023 tarihleri arasında meslek içi eğitime alınmalarına karar verilmiştir.

Katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup; katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

 Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.​

Not: Eğitime katılım zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları ve Kurulumuz tarafından mazeret başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

Adana BAM
0,3 MB
Ankara BAM
0,3 MB
Antalya BAM
0,3 MB
Bursa BAM
0,3 MB
Diyarbakır BAM
0,3 MB
Erzurum BAM
0,3 MB
Gaziantep BAM
0,3 MB
İstanbul BAM
0,3 MB
İzmir BAM
0,3 MB
Kayseri BAM
0,3 MB
Konya BAM
0,3 MB
Sakarya BAM
0,3 MB
Samsun BAM
0,3 MB
Trabzon BAM
0,3 MB
Van BAM
0,3 MB