26. Dönem Adli Yargı Adayları İle Bu Grupla Sınava Girecek Adli Yargı Adayları ve 16. Dönem İdari Yargı Adaylarının Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru

28 Şubat 2024
Ölçme ve Değerlendirme Merkezi

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu 10’uncu maddesi ile Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmeliğin 37’inci maddesi uyarınca;  

Yazılı sınavlarda başarılı olan 26. Dönem Adli Yargı Adayları ile Bu Grupla Sınava Girecek Adli Yargı Adayları ve 16. Dönem İdari Yargı Adaylarının sözlü sınavları, 11-15 Mart 2024 tarihlerinde Türkiye Adalet Akademisi yerleşkesinde yapılacaktır.