15. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları İle 25. Dönem Adli Yargı ve Avukatlık Mesleğinden Geçen 11. Dönem Adli Yargı Hakim Savcı Adayları ve Bu Gruplarla Sınava Girecek Hakim Savcı Adaylarının Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru

3 Şubat 2023
Ölçme ve Değerlendirme Merkezi

15. Dönem İdari Yargı hakim adayları ile 25. Dönem Adli Yargı ve Avukatlık Mesleğinden Geçen 11. Dönem Adli Yargı hakim savcı adayları ve bu gruplarla sınava girecek hakim savcı adayları sözlü sınav tarihlerini aday bilgi sistemine giriş yaparak görüntüleyebilir.

Aday Bilgi Sistemi: https://abis.taa.gov.tr