25. Dönem Adli Yargı Adayları İle Avukatlık Mesleğinden Geçen 11. Dönem Adli Yargı Adayları, 15. Dönem İdari Yargı Adayları ve Bu Gruplarla Sınava Girecek Adaylarının Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru

27 Ocak 2023
Ölçme ve Değerlendirme Merkezi

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu 10’uncu maddesi ile Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmeliğin 37’inci maddesi uyarınca;  

Yazılı sınavlarda başarılı olan 25. Dönem Adli Yargı adayları ile avukatlık mesleğinden geçen 11. Dönem Adli Yargı adayları, 15. Dönem İdari Yargı adayları ve önceki dönemlerden sözlü sınava girmeye hak kazanan diğer adayların sözlü sınavları, 9-17 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi yerleşkesinde yapılacaktır.