24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Yazılı Sınav Tarihi Değişikliğine İlişkin Duyuru

29 Ocak 2021
Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü

Başkanlığımızın 13.01.2021 tarih ve 23 sayılı Olur'u ile 24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı adaylarının birinci yazılı sınavlarının 7 Nisan - 8 Nisan 2021 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiş ise de; Başkanlığımızca sınav tarihleri hususunda yapılan yeni değerlendirme sonucu, 29.01.2021 tarih ve 41 sayılı Başkanlığımız Olur'u ile 24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı adaylarının yazılı sınavlarının yapılacağı tarihlerde değişikliğe gidilmiştir.

Bu kapsamda; anılan dönemin birinci yazılı sınavları klasik usulle, Akademi Yerleşkesinde saat 10:00'da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılmasına karar verilmiştir.

Savcı Adaylarının Birinci Yazılı Sınav Tarihi  : 27 Mart 2021, Cumartesi

Hâkim Adaylarının Birinci Yazılı Sınav Tarihi : 28 Mart 2021, Pazar