24. Dönem Adli Yargı (1. ve 2. Grup) ve Avukatlık Mesleğinden Geçen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının İkinci Yazılı Sınavları ve Mazeret Yazılı Sınavları İle İki Adayın Birinci Yazılı Sınavına ait Sınav Yönergelerine İlişkin Duyuru

18 Mayıs 2021
Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü

Başkanlık Olur’ u ile 20 Mayıs 2021 Perşembe günü klasik usulle, saat 10.00' da Türkiye Adalet Akademisi yerleşkesinde yapılmasına karar verilen 24. Dönem Adli Yargı (1. ve 2. Grup) ve Avukatlık Mesleğinden Geçen Adli Yargı hakim ve savcı adaylarının ikinci yazılı sınavları ve mazeret yazılı sınavları ile iki adayın birinci yazılı sınavına katılacak adaylar Sınav Yönergelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirler.

YÖNERGE 20.05.2021 birinci sınav HS.pdf
0,4 MB
YÖNERGE 20.05.2021 ikinci sınav HS.pdf
0,2 MB
YÖNERGE 20.05.2021 mazeret HS.pdf
0,2 MB