2023 Yılı Meslek İçi Eğitim Planı Kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 20 Şubat - 17 Mart 2023 Tarihleri Arasında Yapılacak Meslek İçi Eğitim Tarihinin Değişikliğine İlişkin Duyuru

12 Ocak 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

2023 yılı meslek içi eğitim planı kapsamında, 20 Şubat - 17 Mart 2023 tarihleri arasında dört hafta süre ile "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında" meslek içi eğitim programı gerçekleştirilmesi planlanmış ise de; savcı adaylarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapacakları staj eğitimi program takvimi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi de dikkate alınarak, anılan eğitimin gerçekleştirilme tarihi 13 Mart - 07 Nisan 2023 olacak şekilde değiştirilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.