14. Dönem İdari Yargı Hakim Adaylarının Yazılı Sınav Tarihine İlişkin Duyuru

22 Ocak 2021
Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü

2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesi ile 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmeliğin 37 nci maddesi uyarınca;

21 Ocak 2021 tarihli ve 35 sayılı Başkanlık Olur’u gereği, 14. Dönem İdari Yargıdan sınava girmeyen hakim adaylarının birinci yazılı ve mazeret yazılı sınavları 25 Şubat 2021 Perşembe günü saat 10:00’da; ikinci yazılı sınavı 18 Mart 2021 Perşembe günü saat 10:00’da Akademi yerleşkesinde yapılacaktır.

Sınav Tarihlerini Sorgulamak İçin Tıklayınız.