14. Dönem İdari Yargı Hâkim Adaylarının Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru

8 Haziran 2021
Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu 10’uncu maddesi ile Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmeliğin 37’inci maddesi uyarınca;  

Yazılı sınavlarda başarılı olan 14. Dönem İdari Yargı hakim adaylarının sözlü sınavları 31 Mayıs 2021 tarihli ve 15365536/E.140/25 sayılı Başkanlık Olur’u gereği, 15 Haziran 2021 tarihinde saat 09:30’da Türkiye Adalet Akademisi yerleşkesinde yapılacaktır. Adaylar, Sözlü Sınav tarihlerini aşağıdaki linkten sorgulayabilirler.

Sözlü Sınav tarihi sorgulamak için tıklayınız.