14. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayları Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru

4 Aralık 2020
Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 10 uncu maddesi ile 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları İle Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmeliğin 37 nci maddesi uyarınca;

Yazılı sınavlarda başarılı olan 14. Dönem İdari Yargı hâkim adaylarının sözlü sınavları, 4.12.2020 tarihli ve 356 sayılı Başkanlık Olur’u gereği, 16.12.2020 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi yerleşkesinde yapılacaktır.