14-18 Mart 2021 Tarihleri Arasında İdari Yargı Hâkimlerine Yönelik Bölge İdare Mahkemeleri Başkanlıklarında Düzenlenecek Olan Meslek İçi Eğitim Programı Bilgilendirme Metni ve Katılımcı Listesi

15 Şubat 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

İlan ekinde isimleri yer alan katılımcılar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından; yol süresi hariç, 14-18 Mart 2021 tarihleri arasında “Bölge İdare Mahkemelerinde Düzenlenecek Olan Meslek İçi Eğitim Programına”  katılmak üzere görevlendirilmiştir.

Katılımcıların eğitim mahallerine geliş - gidiş ulaşım giderleri ve görevlendirildikleri süre boyunca konaklamaları, Harcırah Kanunu kapsamındaki tutarı kadar bağlı bulundukları birim bütçelerinden ödenecektir.

Eğitimde görevlendirilenlerin eğitim programına düzenli katılımı zorunludur.

Haklı mazereti olan katılımcıların Hâkimler ve Savcılar Kuruluna mazeret dilekçesi ile başvuruda bulunması ve bu mazeretlerinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.  

Meslektaşlarımıza Saygıyla Duyurulur.

Katılımcı Listesi.pdf
0,4 MB