12-13 Mayıs 2022 Tarihlerinde Düzenlenecek Olan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 10. Yılında Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu" Hakkında Duyuru

6 Mayıs 2022
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

"Adalet Bakanlığı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arasında Düzenlenen Eğitim, Danışmanlık, Araştırma Programları Hazırlamak ve Bakanlığa Nitelikli Personel Yetiştirmek Amacıyla Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim Program ve Bölümleri Kurmak İçin Hazırlanan İş Birliği Protokolü" kapsamında 12-13 Mayıs  2022 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 10 uncu Yılında Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu"na ilişkin program ve bilgilendirme formuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Program.pdf
28,9 MB
Bilgilendirme Formu.pdf
1,3 MB