10. Dönem İdari Yargı Hakim Adayının Sözlü Sınavı ve Tarihine İlişkin Duyuru

10 Aralık 2020
Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü

2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesi ile 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmeliğin 37 nci maddesi uyarınca;

10. Dönem İdari Yargı hakim adayının sözlü sınavı, 9.12.2020 tarihli ve 363 sayılı Başkanlık Olur’u gereği, 16.12.2020 tarihinde Akademi yerleşkesinde yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihlerini sorgulamak için tıklayınız.