03-14 Ekim 2022 Tarihleri Arasında Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarında Düzenlenmesi Planlanan Eğitim Programı Tarihinin Güncellenmesi Hakkında Duyuru

30 Eylül 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

03-14 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan meslekte 8 yılını doldurmamış olanlar içerisinden talepte bulanan veya re’ sen görevlendirilecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarının “15 Ayrı Bölge Adliye Mahkemesinde Yetki ve Görev Alanlarına Göre Yapılacak Meslek İçi Eğitim Programı”, 10-21 Ekim 2022 tarihleri arasında olacak şekilde güncellenmiş olup;


Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından katılımcılar görevlendirildiğinde katılımcı listesi ayrıca  internet sitemizden ilan edilecektir. 
Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.