03-05 Mayıs 2023 Tarihleri Arasında Konya’da Düzenlenecek Olan “İhale Mevzuatından Kaynaklanan İdari Davalar” Konulu Meslek İçi Eğitim Programına İlişkin Duyuru

12 Nisan 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

03-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında Adana’da düzenlenmesi planlanan ancak Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adana ilinin de etkilenmesi nedeniyle Konya’da düzenlenmesine karar verilen “İhale Mevzuatından Kaynaklanan İdari Davalar” konulu meslek içi eğitim programına ait katılımcı Listesi ve bilgilendirme formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilendirme Formu
4 MB
Katılımcı Listesi
0,6 MB