02-27 Ekim 2023 Tarihleri Arasında Yargıtay Başkanlığı İlgili Dairelerinde Düzenlenecek Olan Meslek İçi Eğitim Programına ilişkin Duyuru

26 Eylül 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

İlan ekinde isimleri yer alan katılımcılar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından; yol süresi hariç, 02-27 Ekim 2023 tarihleri arasında “Yargıtay Başkanlığı İlgili Dairelerinde Düzenlenecek Olan Meslek İçi Eğitim Programına”  katılmak üzere görevlendirilmişlerdir.


Katılımcıların eğitim için Ankara’ya geliş - gidiş ulaşım giderleri ve görevlendirildikleri süre boyunca konaklamaları, Harcırah Kanunu kapsamındaki tutarı kadar bağlı bulundukları birim bütçelerinden ödenecektir.
Eğitimde görevlendirilenlerin, eğitim programına düzenli katılımı zorunludur.


Haklı mazereti olan katılımcıların Hâkimler ve Savcılar Kuruluna mazeret dilekçesi ile başvuruda bulunması ve bu mazeretlerinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. 


Meslektaşlarımıza Saygıyla Duyurulur.

Görevlendirilen Katılımcı Listesi
0,3 MB