Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Protokol

25 Ağustos 2020
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  • Hâkim/ Savcı,  Hâkim/ Savcı Adayı ve Türkiye Adalet Akademisi Personeli olmak.
  • İlanda belirtilen şekilde Hâkim / Savcı, Hâkim / Savcı adayı veya Akademi personeli olduğunu belirtir resmi belge ile başvurmak.
  • Doğrudan Akademi adına tezsiz yüksek lisans programlarının açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı 25 kişidir. 25 kişinin altında olması halinde program açıp açmama karar verme yetkisi Üniversiteye aittir.
  • Tezsiz yüksek lisans ücreti, Üniversitenin belirlediği ücretin % 50’sini geçmemek üzere tüm programın toplam ücreti Üniversite tarafından belirlenir.