Sakarya Üniversitesi

11 Şubat 2021
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

Sakarya Üniversitesi

“Türkiye Adalet Akademisi ile Sakarya Üniversitesi Arasında Lisansüstü Eğitim Programlarına İlişkin İşbirliği Protokolü” hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adaylarının Sakarya Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde devam eden Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Anabilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programlarında öğretim görmelerini, alınacak ücretleri ve uygulanacak indirim oranlarını belirlemeyi kapsar.

Lisansüstü eğitim programlarına alınacak öğrenciler, programın kriterlerini taşımaları kaydıyla Üniversite tarafından belirlenir.

İşbu Protokol kapsamında tezsiz yüksek lisans programının ücreti, Üniversitenin bu programlar için belirlediği ücretin %80'idir.

Hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adaylarının lisansüstü eğitim programlarına kabulü ve iş bu Protokol hükümlerinden istifade edebilmeleri için hâkim, savcı, hâkim ve savcı adayı olduklarını gösteren resmi bir kimliğin/belgenin ilgili Enstitüye ibraz edilmesi şarttır.

İşbu Protokol kapsamında hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları adına tahsis edilecek yüksek lisans kontenjanı, YÖK tarafından izin verilmiş olması şartıyla en az 20 kişidir. Bu kontenjanı tezli veya tezsiz yüksek lisans programına göre ayırarak tahsis etme yetkisi Üniversiteye aittir.

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru koşulu, üniversitelerin 4 yıllık bir lisans programından mezun olmaktır.

Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adaylarının müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek yükümlülüğü Üniversiteye aittir.