Özyeğin Üniversitesi Protokol

15 Ocak 2021
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

Özyeğin Üniversitesi

Türkiye Adalet Akademisi ile Özyeğin Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü” hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adaylarının Özyeğin Üniversitesine bağlı Enstitülerde Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından uygulanacak lisansüstü eğitim (tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora) programlarını kapsamaktadır.

Bu Protokol kapsamında lisansüstü eğitim programına başvuranlar, Üniversitenin ilgili programına başvuru için belirleyeceği genel şartlara tabidir.

Lisansüstü eğitim programlarına başvurular, Üniversitenin ilanında belirtilen şekilde doğrudan Üniversitenin ilgili Enstitüsüne yapılır.

Öğrenim ücreti Protokol kapsamında;

(a) Aynı lisansüstü eğitim programına aynı akademik dönemde kabul edilen öğrencinin en az beş (5) kişi olması halinde, Üniversite tarafından ilan edilen ücretin % 50'si kadar,

(b) Farklı veya aynı lisansüstü programlarına aynı akademik dönemde kabul edilen öğrencinin en az onbeş (15) kişi olması halinde, Üniversite tarafından ilan edilen ücretin % 60’ı kadar  indirimli olacaktır.

Bu indirimden istifade edebilmek için hâkim, savcı, hâkim ve savcı adaylarının kimlik ibraz etmeleri şarttır. Protokol kapsamında indirimden faydalanan öğrencilere Üniversite tarafından uygulana diğer bir burs veya indirim olanağı tanınmaz.

Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adaylarının müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek hak ve yükümlülüğü Üniversiteye aittir.