KÜTÜPHANEMİZ

30 Eylül 2019
AKADEMİ

 

              Türkiye Adalet Akademisi Kütüphanesinin güncellenmesi ve zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, mevcut kitap sayısı 22.000’e ulaşmıştır. Bu kitaplardan 13.000 adedi hukuk kitapları olup 9.000 adedi de sosyal bilimler (kamu yönetimi, iktisat, felsefe, sosyoloji, tarih, iletişim, kişisel gelişim vb. ) alanındaki kitaplardır. Ayrıca Raoul Wallenberg İnsan Hakları Enstitüsü tarafından kütüphanemize insan hakları ile ilgili 5.000 adet kitap bağışı yapılacaktır.

               Elektronik kütüphane uygulamasına geçilmesi için bu alanda tanınan uluslararası kuruluşlarla görüşmeler ve projelerle hukuk alanında Türkiye’nin en büyük kütüphanesini oluşturma çalışmaları devam etmektedir.