“Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları” Konulu Meslek İçi Eğitim Değerlendirme Anketi (28-30 Nisan 2023)

12 Nisan 2023
AKADEMİ