Kadir Has Üniversitesi Protokol

25 Aralık 2020
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

Kadir Has Üniversitesi

“Türkiye Adalet Akademisi ile Bilkent Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü” hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adaylarının Kadir Has Üniversitesine bağlı Enstitülerde Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından uygulanacak lisansüstü eğitim (tezsiz yüksek lisans) programlarını kapsamaktadır.

Bu protokol kapsamında lisansüstü eğitim programına başvuranlar, Üniversitenin ilgili programına başvuru için belirleyeceği genel şartlara tabidir.

Öğrenim ücreti; Protokol kapsamında özel hukuk tezsiz yüksek lisans programına kayıt edilen en fazla 15 öğrenci ve kamu hukuku tezsiz yüksek lisans programına kayıt edilen en fazla 20 öğrenci için Üniversite tarafından ilan edilen ücretin % 50’si kadar indirimli olacaktır. Bu indirimden istifade edebilmek için hâkim, savcı, hâkim ve savcı adaylarının kimlik ibraz etmeleri şarttır.

Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek hak ve yükümlülüğü Üniversiteye aittir.