İstanbul Medeniyet Üniversitesi Protokol

25 Ağustos 2020
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  • Hâkim / Savcı ve Hâkim / Savcı adayı olmak.
  • İlanda belirtilen şekilde Hâkim / Savcı veya Hâkim / Savcı adayı olduğunu belirtir resmi belge ile başvurmak.
  • Doğrudan Akademi adına tezsiz yüksek lisans açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı 25 kişidir. 25 kişinin altında olması durumunda program açıp açmama kararı Üniversiteye aittir.
  • Tezsiz yüksek lisans programının ücreti, 30 kredilik ders karşılığı 3 dönem için 4.000 TL’dir.