İstanbul Kültür Üniversitesi

15 Şubat 2021
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

İstanbul Kültür Üniversitesi

“Türkiye Adalet Akademisi ile İstanbul Kültür Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü” hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Türkiye Adalet Akademisi personelinin İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Anabilim Dalları tarafından uygulanacak lisansüstü eğitim programları (tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora) ile idari ve mali hususlara ilişkin esasları ihtiva etmektedir.

Bu Protokol kapsamında lisansüstü eğitim programına başvuranlar, Üniversitenin ilgili programına başvuru için belirleyeceği genel şartlara tabidir.

Lisansüstü eğitim programlarına başvurular, Üniversitenin ilanında belirtilen şekilde doğrudan Üniversitenin ilgili Enstitüsüne yapılır.

Lisansüstü eğitim programlarının ücretleri, normal öğrenim süresi için Üniversite tarafından ilan edilen ücretin %50’si kadar (toplam ücretin %50'si ödenecektir) indirimli olacaktır. Bu indirimden istifade edebilmek için hâkim, savcı, hâkim ve savcı adayları ile Akademi personelinin kimlik ibraz etmeleri şarttır.

Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Türkiye Adalet Akademisi personelinin müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek yükümlülüğü Üniversiteye aittir.