İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

19 Şubat 2021
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

İstanbul Bilgi Üniversitesi

“Türkiye Adalet Akademisi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü Eğitim ve Uzmanlık Eğitimi İşbirliği Protokolü” hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adaylarının;

-İstanbul Bilgi Üniversitesinin Lisansüstü Programlar Enstitüsü bünyesinde hukuk alanında lisansüstü eğitim (tezli ve tezsiz yüksek lisans),

-hukuk alanında sertifikalı uzmanlık eğitimi görmelerini, alınacak ücretleri ve uygulanacak indirim oranlarını belirlemeyi kapsar.

Hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adaylarının Üniversitenin lisansüstü ve uzmanlık eğitim programlarına ilişkin her yıl web sitesinde yayınladığı tüm kabul şartlarını taşımaları gerekir.

Lisansüstü ve uzmanlık eğitim programlarına başvurular, Üniversitenin bu programlarına ilişkin her yıl web sitesinde yayınladığı ilanda belirtilen şekilde Üniversiteye yapılır.

Üniversite, 2021 yılı içerisinde rekabet hukuku konulu en azından bir adet ücretsiz sertifikalı uzmanlık eğitim programı düzenlemeyi kabul ve taahhüt eder.

Lisansüstü eğitim programları için öğrenim ücreti, normal öğrenim süresi için Üniversite tarafından ilan edilen ücretin %60'ı kadar (toplam ücretin % 40'ı ödenecektir.) indirimli olacaktır. Normal öğrenim süresinin uzaması halinde aynı indirim oranı geçerlidir. Bu indirimden istifade edebilmek için hâkim, savcı, hâkim ve savcı adaylarının kimlik ibraz etmeleri şarttır.