İstanbul Altınbaş Üniversitesi Protokol

25 Ağustos 2020
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

İstanbul Altınbaş Üniversitesi

  • İşbu Protokol, hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adayları için Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülmekte olan lisansüstü eğitim (tezli/tezsiz/uzaktan öğretim yüksek lisans ve doktora) programlarını kapsamaktadır.
  • Lisansüstü eğitim programlarına kabul şartları her yıl üniversitenin web sitesinde yayınlanır. Hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adaylarından lisansüstü programlara başvuranların bu şartları taşımaları zorunludur.
  • Öğrenim ücreti, her yıl Üniversite tarafından belirlenen miktarın tezli yüksek lisans programı için % 60, tezsiz yüksek lisans programı için % 55’i kadar indirimli olacaktır.
  • Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adaylarının müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek hak ve yükümlülüğü Üniversiteye aittir.