“İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu” Konulu Eğitim Değerlendirme Anketi(16-17 Haziran 2023)

06 Eylül 2023
AKADEMİ